top of page

MISI, VISI & MOTO

FALSAFAH

 

 


Falsafah imtiaz adalah untuk melihat generasi akan datang kelak mempunyai:

 

 

i - itqan (Kesungguhan) 
m - mahabah (Kasih Sayang) 
t - taqwa (Taat Pada Allah) 
i - istiqamah (Berterusan)a akhlak )

a - akhlak (Budi pekerti)
z- zaamah (Kepimpinan)

 


VISI
 

Melahirkan satu generasi Al-Quran (Quranic Ummah) yang memenuhi keperluan tenaga profesional khususnya dalam bidang Sains dan Teknologi.
 


MISI

 

  • Pengenalan dan Pemahaman Hafazan Al-Quran

  • Program “Super Learning”

  • Penguasaan Bahasa Asing

  • Pembangunan Personaliti

  • Pendedahan Komunikasi dengan ICT

  • Pengwujudan suasana yang kondusif

 

MOTTO  "MENJANA GENERASI ULUL ALBAB"

 

Anchor 3
bottom of page