top of page

PERLAKSANAAN GOLDEN SCHOOL HOLIDAY

Perhatian kepada semua pelajar , Sila muat turun arahan dan soalan tugasan Golden School Holiday. Hanya untuk pelajar tingkatan 1,2 dan 4 sahaja.

- Surat Makluman (klik di sini)

Klik pada link tingkatan masing-masing di bawah :

- Tingkatan 1

- Al Quran

- Sejarah - Pendidikan Agama Islam

- Asas Sains Komputer

- Bahasa Inggeris

- Matematik

- Bahasa Arab

- Sains

- Geografi

- Bahasa Melayu

- Tingkatan 2

- Al Quran

- Sejarah - Pendidikan Agama Islam

- Asas Sains Komputer

- Bahasa Inggeris

- Matematik

- Bahasa Arab

- Sains

- Geografi

- Bahasa Melayu

- Tingkatan 4

- Al Quran

- Matematik Tambahan

- Sejarah

- Pendidikan Quran & Sunnah

- Pendidikan Syariah Islamiah

- Kimia

- Fizik

- Bahasa Melayu

- Biologi

- Bahasa Arab

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
bottom of page