top of page

Ideas On You

Program Ideas On You, STEM oleh pelajar Tingkatan 4


Aktiviti:

1. Bag plastik ajaib

2. Pelangi dalam kaca

3. Hantu tisu terbang

4. Pecutan belon


Objektif: Menanam minat pelajar dalam meneroka ilmu sains melalui aktiviti menggunakan bahan yang mudah didapati

Subjek: Fizik

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
bottom of page