Ideas On You

Program Ideas On You, STEM oleh pelajar Tingkatan 4


Aktiviti:

1. Bag plastik ajaib

2. Pelangi dalam kaca

3. Hantu tisu terbang

4. Pecutan belon


Objektif: Menanam minat pelajar dalam meneroka ilmu sains melalui aktiviti menggunakan bahan yang mudah didapati

Subjek: Fizik

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts