top of page

LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH IMTIAZ

119855576_1766738643475263_3425006259797761716_n_edited_edited.jpg

PENGERUSI

YBhg. Profesor Datuk Dr. Mizan bin Hitam

Ahli Mesyuarat Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)

Anchor 13
119855576_1766738643475263_3425006259797761716_n_edited_edited.jpg
119855576_1766738643475263_3425006259797761716_n_edited_edited.jpg

PENGERUSI

PENGERUSI

YBhg. Profesor Datuk Dr. Mizan bin Hitam

Ahli Mesyuarat Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)

YBhg. Profesor Datuk Dr. Mizan bin Hitam

Ahli Mesyuarat Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)

bottom of page