top of page

PROGRAM ULUL ALBAB

Definisi Ulul Albab

 

Satu golongan yang mempunyai asas kukuh dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan yang luas dan pelbagai, mampu berfikir dan memerhati kejadian Tuhan melalui mata hati dan akal yang tajam serta mengambil iktibar darinya.

Objektif Ulul Albab

Objektif utama pelaksanaan Program Ulul Albab adalah untuk melahirkan golongan Ulul Albab yang bercirikan tiga komponen iaitu: 

Anchor 4

Quranik

 

Hafiz 30 juzuk Al-Quran serta memahami tuntutan Al-Quran berdasarkan konsep Baca, Ingat, Faham, Fikir, Amal, Sebar (BIFFAS).

Ijtihadik

 

Berkeupayaan memberikan pandangan dalam penyelesaian umat, memaksimakan keupayaan otak dan minda, berfikiran kreatif & inovatif serta berteknologi tinggi.

Ensiklopedik

 

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, menjadi tempat rujukan serta menguasai pelbagai bidang ilmu & bahasa asing.

Model Ulul Albab

 

bottom of page