top of page

Program Ulul Albab

Hafiz 30 juzuk Al-Quran serta memahami tuntutan Al-Quran berdasarkan konsep Baca, Ingat, Faham, Fikir, Amal, Sebar (BIFFAS).

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, menjadi tempat rujukan serta menguasai pelbagai bidang ilmu & bahasa asing.

Berkeupayaan memberikan pandangan dalam penyelesaian umat, memaksimakan keupayaan otak dan minda, berfikiran kreatif & inovatif serta berteknologi tinggi.

DEFINISI

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, menjadi tempat rujukan serta menguasai pelbagai bidang ilmu & bahasa asing.

OBJEKTIF

Objektif utama pelaksanaan Program Ulul Albab adalah untuk melahirkan golongan Ulul Albab yang bercirikan tiga komponen iaitu: 

  • Ensiklopedik

  • Quranik

  • Ijtihadik

Lokasi kami

bottom of page